Schimb de opinii pe marginea CFM, în contextul reformei PAC, pe agenda Comisiei AGRI!

PPEAstăzi voi participa la reuniunea Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, al cărei vicepreședinte sunt, dar și la o ședință cu raportorii din umbră, în cadrul căreia vom discuta avizul AGRI privind raportul Fondul pentru o Tranziție Justă.

În cadrul reuniunii AGRI, vom avea un schimb de opinii cu Johannes Hahn, comisarul responsabil pentru buget și administrație, referitor la noua propunere privind CFM și planul de redresare după izbucnirea epidemiei de COVID-19, cu un accent deosebit pe viitoarea PAC și pe aspectele agricole.

De asemenea, se vor supune la vot următoarele propuneri de rezoluții:
➡️Regulamentul delegat al Comisiei de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891 al Comisiei în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 al Comisiei în ceea ce privește sectorul vitivinicol, în legătură cu pandemia de COVID-19
➡️Regulamentul delegat al Comisiei privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta. Vă voi reda discuţiile şi dezbaterile care vor avea loc în cadrul şedinţelor la care voi participa însă până atunci, dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, vă stau la dispoziţie pentru a vă răspunde.