Schimbul de informații la nivelul UE în domeniul asigurării respectării legii și înlocuirea instrumentelor create înaintea adoptării Tratatului de la Lisabona (dezbatere)

Domnule președinte, adoptarea Tratatului de la Lisabona a însemnat cel mai important pas pentru reformarea și consolidarea Uniunii Europene de la înființarea acesteia.

În același timp, realitățile din zilele noastre ne demonstrează că există însă restanțe din partea statelor membre, care creează dificultăți majore în vederea îndeplinirii angajamentelor și obligațiilor asumate pentru asigurarea securității și stabilității la nivelul Uniunii Europene.

Recentele atacuri armate din diverse orașe și capitale din interiorul Uniunii ne arată că terorismul a devenit o reală amenințare pentru viața și securitatea cetățenilor Uniunii Europene.

Răspunsul la această problemă trebuie să cunoască o abordare transfrontalieră, iar, în acest sens, autoritățile din statele membre trebuie să aibă acces într-un termen cât mai scurt posibil la date relevante incluse în dosare, la documente, elemente de informare, obiecte sau alte mijloace de probă reținute în legătură cu infracțiunile de terorism comise în alt stat membru.

Instituțiile Uniunii Europene trebuie să depună toate eforturile în vederea creării unor instrumente actualizate și adoptării unui cadru juridic eficient, riguros și armonizat.

Acestea trebuie să responsabilizeze statele membre în vederea îndeplinirii obligațiilor instituite în sarcina lor și anume aceea de a furniza reciproc informații privind infracțiuni de terorism și nu numai și, subliniez, nu numai, care să permită luarea deciziilor în timp real.

Doar prin consolidarea cadrului juridic al Uniunii și a cooperării dintre statele membre se va putea combate terorismul în toate formele sale, asigurându-se, totodată, respectarea unui drept fundamental al unui cetățean și anume dreptul la viață.