Sectorul piscicol din România dispune de finanțări în valoare de 225 de milioane de euro, din care 167 de milioane reprezintă contribuția UE pentru următorii șapte ani. Reprezentanții sectorului deplâng faptul că suma este insuficientă.

Condițiile de eligibilitate impuse de programul operațional pentru pescuit, ce prevăd egalitatea de șanse, creșterea numărului de salariați sau creșterea producției, sunt de cele mai multe ori foarte greu de îndeplinit. Condiționarea plăților directe de creșterea anumitor specii de pești creează dificultăți pentru accesarea lor.

Pe de altă parte, piscicultorii români se confruntă cu niveluri excesive de impozitare, în unele cazuri aceștia fiind nevoiți să apeleze la împrumuturi pentru a face față creșterii valorilor de impozitare impuse de guvern.

În aceste condiții, potențialul de dezvoltare al sectorului piscicol este aproape inexistent; în prezent, România importă 87% din peștele de consum.

Prioritățile piscicultorilor români se concentrează pe infrastructură, respectiv refacerea digurilor, a căilor de acces, modernizarea heleșteielor și a centrelor de prelucrare, precum și retehnologizare prin achiziția de utilaje de noi.

1. Ce măsuri are Comisia la dispoziție pentru facilitarea accesului la finanțările prin programul operațional pentru pescuit?

2. Ce recomandări face Comisia ministerului de resort din România pentru a sprijini sectorul piscicol?