Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aplicarea priorităților pentru 2015

Stimularea coordonată a investițiilor private, menținerea angajamentelor în favoarea reformelor structurale și asumarea unei politici de responsabilitate bugetară sunt orientările de care bugetul UE ar trebui să țină seama cu prioritate.

În acest context, în anul 2015 au fost înregistrate importante alocări bugetare, atât în cadrul bugetul dedicat politicii de coeziune, prin raportarea către exercițiul financiar actual a creditelor de angajament aferente perioadei de programare anterioare care nu au fost utilizate, cât și prin adoptarea Regulamentului Fondului european pentru investiții strategice, precum și a creșterii finanțărilor dedicate eradicării șomajului în rândul tinerilor.

Limitarea numărului de priorități și publicarea analizei specifice fiecărei țări și a zonei euro la un interval de timp mai devreme decât în anii trecuți confirmă funcționarea mecanismului care stă la baza semestrului european.

Consider că prin facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri și punerea în aplicare a unei politici monetare care vizează stimularea investițiilor și impune implementarea rapidă a măsurilor recente, semestrul european rămâne un factor important de creștere și consolidare economică.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider că statele membre trebuie să contribuie mai susținut la realizarea reformelor structurale, în vederea creșterii competitivității întreprinderilor și pentru creșterea ocupării.