Sistemul de control și de asigurare a respectării aplicabil pescuitului din Atlanticul de Nord-Est

Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est aduce noi măsuri de monitorizare și supraveghere a respectării în legătură cu activitățile de pescuit din Atlanticul de Nord-Est.

Principalele modificări introduse de această propunere vizează noi măsuri privind prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat ce țin de competența statului portului, dar și integrarea procedurile de notificare referitoare la controlul efectuat de statul portului asupra navelor de pescuit străine într-o aplicație tehnologică, în detrimentul sistemului pe suport de hârtie tradițional.

Uniunea Europeană este parte contractantă a Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est, drept urmare reprezintă o preocupare pentru structurile Uniunii să asigure conservarea pe termen lung și utilizarea într-un mod rational a resurselor de pește din zona Atlanticului de Nord-Est. Consider că este necesară o abordare sustenabilă a acestor tipuri de resurse și generarea unor beneficii sociale, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestui raport.