Sistemul de resurse proprii al Uniunii - ajustarea contribuțiilor naționale ale statelor membre

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea raportului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii și ajustarea contribuțiilor naționale ale statelor membre.

Propunerea urmărește să modifice Regulamentul (CE, Euratom) nr 1150/2000, în scopul de a oferi statelor membre posibilitatea de a pune la dispoziție suma rezultată din aceste ajustări (soldurile TVA și VNB) în orice moment între prima zi de lucru din luna decembrie și prima zi de lucru a lunii septembrie a anului următor, când se depășește pragul individual sau excesul pragului general.

Susțin această măsură pentru faptul că statele membre vor putea beneficia de flexibilitatea plăților, ceea ce ar reduce povara financiară, mai ales în perioada de sfârșit de an.