Sistemul deficitar al cooperativelor din România

Legea cooperativelor agricole a suferit diverse modificări în ultimii ani, cea mai importantă dintre acestea fiind realizată în anul 2016. Modificările au survenit ca urmare a necesității instituirii unui cadru de reglementare adecvat pentru încurajarea asocierilor sub formă de cooperative.

În România, participarea agricultorilor la formele asociative este foarte scăzută, în ciuda multiplelor avantaje care decurg din asociere. Reglementările introduse în anul 2016 au avut ca scop accesarea mai ușoară a fondurilor europene, posibilitatea de negociere a unui preț mai bun al produselor și, nu în ultimul rând, introducerea unor facilități fiscale. Cu toate acestea, agricultorii care au aderat la cooperative s-au bucurat doar de un avantaj fiscal pe o perioadă limitată, și anume lipsa impozitului. Mai mult, membrii cooperativelor sunt nemulțumiți de cadrul legal incert și de lipsa normelor metodologice, care împiedică valorificarea acestor facilități fiscale.

Modificările legislative încurajează agricultorii să se organizeze pe partea de producție și nu în ceea ce privește comercializarea, așa cum sunt toate modelele de bună practică din Europa. În aceste condiții, principalii beneficiari ai noului text legislativ nu mai sunt producătorii locali, ci lanțurile de supermarketuri.

Ce instrumente are Comisia la îndemână în ceea ce privește crearea unui sistem adecvat de organizare a cooperativelor?