Situația actuală și perspective de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din UE (prezentare succintă)

Domnule președinte, dezvoltarea sectorului ovinelor și caprinelor reprezintă o verigă esențială în cadrul unei agriculturi durabile și eficiente. Evident, principalul rol al acestui sector este furnizarea unor produse de calitate și accesibile pentru consumatorii europeni și nu numai. Contribuția acestui sector la prevenirea schimbărilor climatice, a inundațiilor, a avalanșelor și a incendiilor forestiere, dar și la ocuparea forței de muncă în spațiul rural este și ea esențială. Sectorul trece însă prin dificultăți majore, fiind extrem de îngrijorătoare semnalele primite din partea crescătorilor de ovine, care sunt nevoiți să își închidă activitatea din cauza lipsei forței de muncă, în momentul de față multe exploatații agricole fiind lichidate sau au ajuns în pragul falimentului.

Se impune astfel încurajarea asocierii, creșterea cuantumului sprijinului cuplat acordat organizațiilor de producători din acest sector, a formelor de sprijin pentru înființarea punctelor de sacrificare, precum și simplificarea procedurilor de autorizare de către autoritățile naționale. Acestea ar contribui semnificativ la creșterea accesului producătorilor pe piețele de desfacere, o condiție esențială pentru a supraviețui.