Soluțiile de interoperabilitate ca mijloc de modernizare a sectorului public

Una dintre preocupările intense ale Uniunii Europene a ținut de facilitarea cooperării și comunicării între instituțiile statelor membre, preocupare care s-a materializat într-o serie de programe, unul dintre acestea fiind Programul privind schimbul de date între administrații care urmărește atât schimbul de date între administrațiile statelor membre, cât și între administrații și instituțiile UE (IDA), lansat încă din anul 1995.

Odată cu evoluția tehnologiei și creșterii expectanțelor societății civile, a fost inițiat programul de Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA, urmat de programul ISA 2 care pune accent pe nevoile și dinamica întreprinderilor și cetățenilor tocmai pentru ca administrațiile să răspundă într-un mod eficient și prompt necesităților cetățenilor.

Programul Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene 2 reprezintă premisa modernizării administrațiilor publice în Europa, sporind calitatea serviciilor publice, creând un mediu competitiv pentru întreprinderi și în același timp îmbunătățind calitatea vieții populației, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea Raportului referitor la interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public.