Șomajul în creștere în ultimul trimestru al anului 2014

Rata șomajului în România în ultimele 3 luni ale anului 2014 a crescut până la 6,7%. În termeni absoluți, circa 618 000 de șomeri dintr-un total de 8,55 milioane de români apți de muncă. Acest lucru este datorat faptului că mulți dintre angajații sezonieri din toamnă își încetează activitatea, urcând astfel numărul șomerilor. În această perioadă rata șomajului a atins nivelul cel mai ridicat de 24,1% în rândul tinerilor cu o vârstă cuprinsă între 15-24 ani.

Rata de ocupație a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 65,4%, la o distanță de 4,6 puncte procentuale față de ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

Care este poziția Comisiei în ceea ce privește creșterea continuă a ratei șomajului în România?

Ce măsuri ia Comisia pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor de pe teritoriul României?