Spre o Uniune Europeană a sănătății! Comisia Europeană prezintă propuneri pentru consolidarea cadrului de securitate sanitară a UE!

PPEPentru a intensifica lupta împotriva pandemiei de COVID-19 și pentru a face față urgențelor sanitare viitoare este necesară o mai bună coordonare la nivelul UE. Pe baza învățămintelor desprinse din criza actuală, propunerile se vor concentra pe modernizarea cadrului juridic actual privind amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății, precum și pe consolidarea pregătirii pentru situații de criză și a rolului de răspuns al principalelor agenții ale UE în domeniu și anume, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA).

Pentru a crea un mandat mai solid pentru coordonarea realizată de Comisie și agențiile UE, Executivul European a propus un nou Regulament privind amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății, care:
• Va consolida nivelul de pregătire: vor fi elaborate, la nivelul UE, planuri și recomandări de pregătire pentru situații de criză în domeniul sănătății și în caz de pandemie, care vor viza adoptarea planurilor la nivel național, combinate cu cadre cuprinzătoare și transparente pentru raportare și auditare.
• Va consolida supravegherea: un sistem de supraveghere integrat și consolidat va fi creat la nivelul UE, utilizând inteligența artificială și alte mijloace tehnologice avansate.
• Îmbunătățirea raportării datelor: statele membre vor avea obligația să își intensifice raportarea indicatorilor sistemelor de sănătate.
• Declararea unei situații de urgență la nivelul UE ar declanșa o coordonare sporită și ar permite crearea, constituirea de rezerve și achiziționarea de produse relevante în situații de criză.

De asemenea, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și Agenția Europeană pentru Medicamente au fost în prima linie a activității UE de contracarare a pandemiei de COVID-19 încă de la izbucnirea ei. Cu toate acestea, pandemia de COVID-19 a arătat că ambele agenții trebuie să fie consolidate și dotate cu mandate mai ferme pentru a proteja mai bine cetățenii UE și a combate amenințările transfrontaliere la adresa sănătății.
Mandatul ECDC va fi consolidat prin:
• Supravegherea epidemiologică prin intermediul unor sisteme integrate care să permită supravegherea în timp real;
• Planificarea pregătirii și răspunsului, raportarea și auditarea;
• Punerea la dispoziție a unor recomandări și opțiuni privind gestionarea riscurilor;
• Capacitatea de a mobiliza și de a desfășura în teren grupuri operative ale UE de asistență medicală pentru a sprijini răspunsul local în state membre;
• Construirea unei rețele de laboratoare de referință ale UE și a unei rețele de substanțe de origine umană.

Mandatul EMA va fi consolidat prin:
• Monitorizarea și atenuarea riscului de penurie de medicamente și de dispozitive medicale de importanță majoră;
• Acordarea de consiliere științifică privind medicamentele care ar putea avea potențialul de a trata, a preveni sau a diagnostica bolile care cauzează respectivele crize;
• Coordonarea studiilor pentru monitorizarea eficacității și a siguranței vaccinurilor;
• Coordonarea trialurilor clinice.
Vicepreședintele pentru promovarea modului de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „Astăzi, facem un pas important și semnificativ în direcția unei veritabile Uniuni a sănătății. Consolidăm conducerea noastră comună în situație de criză pentru a ne pregăti și a răspunde la amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății. Agențiile UE trebuie să fie dotate cu mandate mai ferme pentru a proteja mai bine cetățenii UE. Pentru a combate pandemia de COVID-19 și viitoarele situații de urgență sanitară, singura cale de urmat este coordonarea sporită și utilizarea unor instrumente mai eficiente la nivelul UE”.