Sprijin temporar excepțional oferit în cadrul FEADR ca răspuns la pandemia de COVID-19!

PPEÎn cadrul ședinței Grupului PPE din Comisia AGRI, am avut un schimb de opinii pe marginea Propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește măsurile specifice pentru a oferi sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la focarul COVID-19.

Efectele directe și indirecte ale pandemiei de COVID-19 continuă să crească în toate statele membre. Situația actuală este fără precedent și necesită măsuri excepționale adaptate situației. În sectorul agricol și alimentar, au fost semnalate numeroase dificultăți, cauzate de restricțiile de circulație extinse puse în aplicare în statele membre, precum și de închiderea obligatorie a magazinelor, piețelor în aer liber, restaurantelor și a altor unități. Blocajele economice din sectorul agricol au dus la probleme de lichiditate și fluxuri de numerar pentru fermieri și întreprinderile rurale mici care prelucrează produse agricole. În consecință, anumite întreprinderi mici și fermierii au nevoie urgentă de sprijin pentru a-și menține activitățile.

Sprijinul va fi sub forma unei sume forfetare unice pentru fermieri și IMM-urile active în procesarea, comercializarea și/ sau producerea produselor agricole. În vederea asigurării utilizării cât mai eficiente a resurselor disponibile în cadrul programelor de dezvoltare rurală existente, statele membre vor trebui să fundamenteze direcționarea sprijinului către cei mai afectați, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii. Statele membre ar trebui să includă măsura în PDR. Având în vedere timpul necesar pentru implementarea acestei noi măsuri, se presupune că plățile către beneficiari vor fi efectuate în al patrulea trimestru al anului 2020 și, prin urmare, vor fi finanțate în cadrul bugetului pentru 2021. Salut acest sprijin temporar excepțional oferit în cadrul FEADR ca răspuns la pandemia de COVID-19 și am încredere că fermierii vor putea depăși obstacolele din această perioadă cu ajutorul tuturor instrumentelor puse la dispoziție de instituțiile europene.