Statele membre trebuie să fie implicate în procesele decizionale la nivelul Uniunii Europene!

PPEÎn cadrul Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală, am avut o reuniune cu toți raportorii din umbră. Am fost desemnat raportor din umbră a grupului PPE pe raportul privid Modificarea Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie, iar astăzi am avut dezbaterile cu ceilalți raportori.

În prezentul proiect de aviz, raportorii urmăresc:

▶️ să accentueze caracterul democratic și legitimitatea democratică a deciziilor adoptate prin procedura de comitologie;
▶️ să îmbunătățească transparența în fiecare etapă a comitologiei, astfel încât procedurile să fie mai ușor supuse controlului;
▶️ să stimuleze statele membre să devină mai responsabile în rolul esențial pe care îl joacă, și totodată să poată fi trase la răspundere;
▶️ să se asigure că deciziile importante nu sunt luate de un număr redus de state membre, situație care ar fi posibilă dacă nu s-ar număra abținerile, după cum prevede în momentul de față propunerea Comisiei.

În cadrul acestei reuniuni, am subliniat faptul că statele membre trebuie să își spună punctul de vedere asupra chestiunilor puse pe masa dezbaterilor. Suntem în prezența unui mecanism de control și acesta are scopul de a asigura responsabilitatea politică a actelor de punere în aplicare care sunt sensibile din punct de vedere politic și cu impact vizibil asupra cetățenilor europeni.

Există anumite situații când regulamentul privind mecanismele de control prevede sesizarea comitetelor de apel și astfel, Parlamentul European și Consiliul sunt informate cu promptitudine și regulat cu privire la lucrările comitetelor. Rolul Parlamentului European și al Consiliului este de a informa Comisia de faptul că apreciază că un proiect de act de punere în aplicare depășește competențele de executare prevăzute în actul de bază ținând seama de drepturile de care dispun cu privire la examinarea realității actelor Uniunii. Procedura de examinare se aplică în special pentru adoptarea de alte acte de punere în aplicare referitoare la politica agricolă comună, politica comună în domeniul pescuitului, mediu, siguranță sau securitate sau protecția sănătății sau siguranței persoanelor, animalelor sau a plantelor. Adoptarea de acte de punere în aplicare în cazuri excepționale se face de asemenea în cazul în care adoptarea neîntârziată este necesară pentru a evita o perturbare importantă a piețelor în domeniul agriculturii. În cazul în care actul de bază este adoptat prin procedura legislativă ordinară, fie Parlamentul European, fie Consiliul, poate aduce oricând la cunoștința Comisiei faptul că apreciază că un proiect de punere în aplicare depășește competențele de executare prevăzute de actul de bază.

La acest proiect de aviz, am depus o serie de amendamente menite să elimine procedurile birocratice și să se accelereze procesul legislativ, în beneficiul economiei. Voi lucra în continuare îndeaproape cu raportorii astfel încât statele membre să fie implicate în acest proces decizional!