Strategia europeană pentru păduri - Calea de urmat (dezbatere)

Domnule președinte, importanța pădurilor nu poate fi subestimată. Depindem de acestea pentru a putea supraviețui mai departe. În prezent Uniunea Europeană nu are o politică forestieră comună, iar statele membre sunt responsabile pentru măsurile din domeniul forestier.

Strategia Uniunii Europene pentru păduri de până acum a contribuit la promovarea dezvoltării durabile și a consolidat cooperarea dintre statele membre. Este esențial însă ca viitoarea strategie forestieră post-2020 să conțină elemente care să accentueze armonizarea legislațiilor naționale la nivelul Uniunii Europene. În același timp, strategia forestieră a Uniunii Europene trebuie să influențeze contextul politic global și să accentueze măsurile pentru stoparea defrișărilor la nivel mondial.

Politica agricolă comună reprezintă principala sursă de finanțare europeană pentru păduri, dar în același timp, sectorul trebuie să fie finanțat și din cadrul fondurilor structurale și nu numai. Este esențial pentru viitorul durabil al acestui sector să regăsim pârghiile necesare și accesibile care să încurajeze refacerea și conservarea pădurilor, iar autoritățile locale și regionale trebuie să-și intensifice cooperarea în acest sens.

Fermierii sunt cei mai conștienți de importanța pădurilor pentru sectorul agricol și zona rurală. Un sector forestier consolidat contribuie la creșterea economică a zonelor rurale. Pădurile aduc o contribuție esențială la securitatea alimentară, contribuind la menținerea condițiilor de mediu necesare producției agricole, a biodiversității, dar și la prevenirea și combaterea secetei.

Sectorul forestier competitiv și agricultura dețin un rol important în ceea ce înseamnă generarea locurilor de muncă, iar în același timp mențin vitalitatea zonelor rurale.