Subvenții pentru investițiile în agricultură

Rețeaua de Informații Contabile Agricole a publicat recent un raport în care se specifică faptul că subvenția medie anuală primită pe fiecare fermă de către fermierii din cele 27 de state europene (cu excepția Croației) a fost de 11 500 de euro. Cu toate acestea, România se află pe ultima poziție a acestui raport, la o diferență considerabilă față de media europeană cu numai 1 949 euro/fermă. De asemenea, aproximativ 4% din totalul subvențiilor sunt plătite ca subvenții de investiții în UE-27.

România, alături de alte state precum Olanda, Grecia și Suedia, nu beneficiază de niciun fel de sprijin pentru investiții, ceea ce face din aceste țări piețe de desfacere pentru produse provenite din state care se bucură de subvenții consistente.

  1. Solicit Comisiei să ne comunice mecanismul de stabilire și subvenționare aplicabil statelor membre.
  2. Are în vedere Comisia elaborarea unor noi proceduri și mecanisme care să permită armonizarea acordării subvențiilor astfel încât să fie eliminate discrepanțele dintre statele membre?