Suspendarea măsurilor comerciale excepționale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina

Măsurile de tranzit pe care le adoptă Uniunea în ceea ce privește țările candidate sunt menite să ajusteze ritmul economic, social și politic al acestora din urmă cu realitățile instituțiilor unionale. Însă orice măsură de tranzit este doar un avantaj temporar spre obținerea unui cadru comercial și consolidarea drepturilor cetățenilor.

În mod firesc, astfel de concesii sau posibila lor suspendare trebuie să fie considerate ca un imbold pentru a accelera reformele politice și socioeconomice subliniate în „Pactul pentru creștere”, indispensabile îndeplinirii, de către țările din Balcanii de Vest, a cerințelor prevăzute în criteriile de la Copenhaga și în acquis-ul comunitar.

În acest scop, îndemnul transmis Bosniei-Herțegovina a fost acela de a adapta acordul interimar pentru schimburi comerciale preferențiale cu Croația în urma aderării acesteia din urmă la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013.

Propunerea Comisiei urmărește, de asemenea, să elimine o deficiență existentă, și anume absența unei clauze referitoare la drepturile omului, ori această idee trebuie salutată, ca o aplicare practică a tratatelor.

Datorită tuturor acestor considerente expuse, acord votul meu acestei măsuri.