Sustenabilitatea lanțului de aprovizionare, în atenția Comisiei JURI!

PPEAstăzi, în cadrul reuniunii Comisiei de Afaceri Juridice din Parlamentul European, a fost susținută prezentarea „Studiului asupra cerințelor de diligență de-a lungul lanțului de aprovizionare” și a etapelor ulterioare de către Salla Saastamoinen, Directoare Generală interimară, Directoare pentru Justiție Civilă și Comercială, Direcția Generală Justiție și Consumatori, Comisia Europeană.

În intervenția pe care a avut-o, directoarea Salla Saastamoinen, a subliniat următoarele idei: „Această criză COVID-19 a expus vulnerabilitățile multor sisteme, inclusiv asupra lanțului de aprovizionare. Criza a confirmat ceea ce știam: companiile care sunt sustenabile și au o viziune de dezvoltare durabilă au rezistat mai bine acestei crize. Studiul arată că doar 1 din trei companii abordează schimbările climatice și drepturile omului în ceea ce privește lanțul de aprovizionare. Pactul Verde și strategia De la fermă la farfurie sunt esențiale pentru a asigura sustenabilitatea lanțului de aprovizionare. Acest studiu al Comisiei Europene se concentrează pe cerințele de diligență obligatorii pentru identificarea, prevenirea, atenuarea abuzurilor asupra drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor copilului și libertățile fundamentale, vătămări corporale grave sau riscuri pentru sănătate, daune aduse mediului, inclusiv cu privire la climă. Studiul a fost condus de Institutul Britanic de Drept Internațional. Metodologia de colectare a datelor privind practicile de piață a constat în sondaje,interviuri, studii de caz și cercetări ale materialelor relevante. Cei 297 respondenți ai sondajului general (inclusiv asociații de afaceri și industrie organizații, societate civilă, reprezentanți ai lucrătorilor sau sindicate, și autorități guvernamentale) au fost aleși astfel încât să acopere toate sectoarele importante. Puțin peste o treime dintre respondenții care țineau de sectorul privat au indicat că companiile lor se angajează să respecte cerințele de diligență care iau în considerare toate drepturile omului și impactul asupra mediului. În ceea ce privește fraudele din sectorul alimentar, acestea pun în pericol durabilitatea sistemelor alimentare. Ele induc în eroare consumatorii și îi împiedică să facă alegeri în cunoștință de cauză. Aceste fraude subminează siguranța alimentară, practicile comerciale echitabile, rezistența piețelor alimentare și, în cele din urmă, piața unică. În acest sens, este esențială o politică de toleranță zero, cu măsuri disuasive eficace. Comisia își va intensifica lupta împotriva fraudei alimentare, pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru operatori și pentru a consolida competențele autorităților de control și de aplicare a legii. Ea va colabora cu statele membre, cu Europol și cu alte organisme, pentru a utiliza datele UE privind trasabilitatea și alertele, cu scopul de a îmbunătăți coordonarea în materie de fraudă alimentară.”