Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: mecanismul de suspendare

Politica vizelor reprezintă o temă fundamentală pentru Uniunea Europeană, având repercusiuni în ceea ce privește atât acțiunile externe, cât și securitatea internă. Importanța sa este atât de mare, încât tratarea sa este clar reglementată ca fiind o competență partajată între colegiuitori prin intermediul procedurii legislative ordinare.

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 539/2001 adoptat de Parlamentul European și Consiliu la 11 decembrie 2013 a introdus elemente de fond, cum ar fi „mecanismul de suspendare”, a cărui modificare este vizată în acest raport, fără a uita modificarea mecanismului de reciprocitate, ca modalitate de contrabalansare a acestui prim element.

M-am exprimat în favoarea acestui raport, ținând seama de evoluția situației politice și a migrației, în special având în vedere procedurile succesive de liberalizare a vizelor, care determină o revizuire a mecanismului de suspendare, pentru ca acesta să fie mai flexibil.