Taxele de andocare în regiunile ultraperiferice franceze (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea raportului prin care se dorește autorizarea Republicii Franceze pentru aplicarea de scutiri sau reduceri de impozit la taxele de andocare pentru anumite produse fabricate la nivel local în regiunile ultraperiferice franceze: Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte și Réunion.

Impozitul taxelor de andocare este un impozit indirect aplicat la livrările și exporturile de bunuri în regiunile ultraperiferice franceze. În principiu, se aplică în același mod produselor fabricate la nivel local și celor care nu sunt fabricate la nivel local.

Propunerea prevede prelungirea perioadei de aplicare a Deciziei 2004/162/CE pentru încă șase luni, de la 31 decembrie 2014 la 30 iunie 2015, iar măsura va oferi Franței timpul necesar pentru a transpune prevederile noii decizii a Consiliului în legislația sa națională.