Transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare

Ca urmare a crizei financiare mondiale, izbucnită în perioada 2007-2008, au ieșit la suprafață activități speculative excesive, lacune grave în materie de reglementare, un cadru de supraveghere ineficace, piețe opace și unele produse mult prea complicate în sistemul financiar.

În acest context, Uniunea Europeană a adoptat o serie de măsuri pentru a consolida și a stabiliza sistemul bancar. Mai mult, Uniunea dorește să consolideze cerințele de capital, normele cu privire la îmbunătățirea guvernanței și a măsurilor privind regimurile de supraveghere și de rezoluție bancară.

Am votat în favoarea Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare, deoarece este nevoie de o îmbunătățire a transparenței în acest sens și a monitorizării, prin respectarea drepturilor fundamentale și principiilor recunoscute în Carta drepturilor fundamentale UE, în special a dreptului la protecția datelor cu caracter personal și la respectarea vieții private și de familie.