Transportul animalelor pe care ferată, o variantă ce ar trebui multiplicată la nivelul statelor membre!

PPEÎn cadrul Comisiei de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului din Parlamentul European, a avut loc o audiere publică privind transporturile de animale vii în țările terțe. În prima sesiune de audiere, accentul a fost pe situația transportului pe teritoriul UE spre țările terțe, iar în a doua parte, pe marginea situației din statele terțe. În cadrul schimbului de opinii pe care l-am avut cu experții, le-am adresat o serie de întrebări în calitate de coordonator din partea Grupului PPE, pe marginea prezentărilor avute, în legătură cu transportul de animale vii pe cale ferată, o alternativă ce ar putea fi multiplicată la nivelul statelor membre. De asemenea, am avut dezbateri cu privire la transportul de viței, a numărului optim de zile de la care se pot transporta vițeii, dar și cu privire la alte practici și mecanisme prin care putem asigura bunăstarea animalelor pe durata transportului.

➡️ Dar iată intervenția mea:
Mulțumesc experților pentru prezentarea unor experiențe extrem de interesante. Astăzi am avut de-a face cu o abordare de la stânga la dreapta, respectiv ne-am bucurat de prezența unor persoane care se ocupă cu transportul acestor animale de peste 40 de ani și care au avut de împărtășit experiențe de bune practici. Trebuie să fim conștienți că atunci când discutăm de transportul animalelor pentru reproducție, toate părțile implicate în aceste transporturi concură la ceea ce înseamnă nevoia ca animalele să ajungă cu bine la destinație. Altfel, ele nu pot să fie folosite scopului pentru care au fost transportate. Pe de altă parte, am avut și această abordare extremistă în care s-a solicitat interzicerea transporturilor de animale vii. Putem să ascultăm aceste păreri, dar nu le putem accepta, cel puțin în opinia mea.

Aș dori să îl întreb pe primul vorbitor, domnul Scallan, legat de timpul pe care animalele îl petrec în Franța. Cât timp au alocat pauzei în Franța pe durata transportului dintre Franța și Irlanda? Aveți un contract permanent cu Franța în baza căruia descărcați animalele pentru a se odihni? O chestiune pe care am auzit-o pentru prima oară în această comisie este referitoare la transportul animalelor pe cale ferată. Domnia sa spunea că și-a cumpărat un tren cu care își transportă animalele. Eu cred că acest lucru ar trebui să îl multiplicăm la nivelul statelor membre. În opinia mea, transportul animalelor pe care ferată poate să fie o variantă foarte bună. În acest sens, aș dori să îl întreb pe domnul Scallan care este în opinia sa, cea mai optimă variantă de transport, pe cale ferată sau pe cale rutieră? De asemenea, spunea domnia sa că ar fi bine să crească numărul de zile de la care să se poată transporta vițeii. De la 14 la 21 de zile. A avut discuții cu fermierii de la care colectează acești viței cu privire la această creștere a intervalului de zile? Ce feedback a primit de la fermieri legat de acest aspect?

De asemenea, aș dori să îi adresez o întrebare doamnei Manuela Giacomini legat de problemele întâmpinate în România în raport cu transportul animalelor către Italia. Noi nu avem un transport foarte bogat de animale vii către Italia și m-ar interesa să știu dacă a avut discuții cu autoritățile din România și care a fost răspunsul. Nu în ultimul rând, domnul Peter Hencz spunea că ne confruntăm cu o lipsă acută de personal în acest domeniu. L-aș întreba dacă dezvoltarea acestor sisteme video ar putea să fie pentru noi o alternativă pentru a ne asigura că animalele sunt bine încărcate? Ce alte mecanisme ar trebui să le avem în vedere pentru a ne asigura de bunăstarea animalelor pe durata transportului? Mulțumesc.

Seamus Scallan, Wicklow Calf Company, Irlanda, a transmis următoarele mesaje: „Prima întrebare a fost legată de tehnologiile pe care le folosim pentru a îmbunătăți situația animalelor. Pe toate camioanele cu viței avem GPS, verificarea temperaturii, toate aceste date culese sunt trimise la ministerul agriculturii săptămânal. Putem ști în timp real dacă scade sau nu temperatura. Guvernul irlandez a investit mult în agricultură și există un proiect numit Move legat specific de vițeii foarte tineri care călătoresc. Un proiect foarte bun.
Conduc o firmă de transport de animale vii din Irlanda. Conducem această afacere în familie. Bunăstarea animalelor a fost o prioritate absolută pentru noi. Ne-am concentrat pe furnizarea de animale de cea mai bună calitate. În 2020, în ciuda provocărilor impuse de COVID-19, am gestionat cu succes transportul a 50 de animale în Franța, Țările de Jos. Ne mândrim cu calitatea animalelor pe care le transportăm și cu condițiile pe care le asigurăm. Noi nu cumpărăm viței din sistemul de piață din Irlanda, ci direct de la fermieri. Considerăm că dacă obținem toți vițeii direct de la ferme, ne asigurăm că vițeii noștri ajung mult mai puțin stresați la destinație. Am achiziționat un tren rutier pentru a asigura condiții bune pentru viței. Exportatorii de animale vii din Irlanda trebuie să respecte standarde mai ridicate stabilite de Ministerul Agriculturii. Un veterinar de la Ministerul Agriculturii verifică animalele dacă pot fi transportate. Irlanda e o țară care transportă cu succes animale vii. Noi vrem ca UE să asigure respectarea regulilor proprii pe care noi le respectăm și chiar le depășim.”

Manuela Giacomini, avocat, Firma de avocatură Conte & Giacomini, a subliniat faptul că: „Privind întrebarea domnului Buda, pe durata inspecției făcute în 2018-2019, am inspectat 10 camioane și în toate 10 am constatat aceleași reguli ale Regulamentului 1/2005, ceea ce e înfricoșător. Au fost camioane inspectate de autoritățile italiene, confirmate și de acestea. Vorbim de aceleași încălcări, vehicule inadecvate, ventilate inadecvată, un sistem deficitar. Am cerut și date din partea statelor membre, am putut constata că efectiv există dovezi, documente care arată că aceste camioane au fost aprobate de România cu încălcarea regulamentului. Sunt probe în acest sens.

Vorbesc în numele firmei de avocatură. Din 2011, Comisia Europeană primește în mod frecvent plângeri cu privire la implementarea Regulamentului 1/2005. ONG-urile au furnizat dovezi clare a nevoii de îmbunătățire a Regulamentului. În mai 2017, compania noastră a oferit dovezi împotriva a 13 state membre care au încălcat regulamentul în transportul animalelor vii spre Turcia. Anul acesta avem plângere împotriva Cehiei, dar și României cu transportul de animale de oi spre Italia. În decembrie 2017, am depus o plângere în ce privește regulamentul privind transportul animalelor pe mare, către Europa spre state terțe. Comisia a trimit o misiune în Croația, Slovenia, România, confirmând multe probleme semnalate de noi. În ciuda plângerilor noastre, întâlnirilor, Comisia nu a acționat în mod concret. Recunoaște condițiile oribile ale animalelor la frontieră, dar este de competența autorităților naționale să reglementeze aceste situații. Eu nu sunt de acord cu această afirmația, Comisia trebuie să vegheze la respectarea tratatelor. Invit Parlamentul European să facă tot ce îi stă în putere pentru a garanta respectarea legislației europene.”

Constança Carvalho, PATAV (Platofmara Anti-Transport pentru animale vii), Portugalia, a subliniat faptul că: „Regulamentul actual nu este nici implementat și nici nu îndeplinește obiectivele. Regulamentul se contrazice și este vag. Se spune că deplasările îndelungate trebuie limitate în limita posibilului, dar aceasta este o expresie generală. Trebuie pus un număr maxim de animale sau de transporturi pe an. Regulamentul nu spune unde se încheie responsabilitatea țării exportatoare. Rezultatele auditului au arătat că nu există controale suficiente.”

Péter Hencz, Director executiv Hunland Trans Kft, a transmis următoarele mesaje: „Avem un sistem uniform de formare și este esențial ca șoferii să fie instruiți.
Grupul nostru este lider în materie de transport. Am făcut transporturi de animale vii înspre țările terțe din 2016. Știm că sunt multe încălcări. Am aprecia dacă Comisia ar participa la proiectul nostru privind transparența. E nevoie de puncte de legătură cu țările terțe. Exportatorii ar trebui să fie trași la răspundere pentru bunăstarea animalelor. Felul în care sunt formați șoferii este foarte important. Trebuie să avem un sistem de competențe specifice pentru șoferi. Noi utilizăm soluții online pentru a oferi training, avem și un program de ucenicie. Pe transportul de nave e aproape imposibil să schimbi regulile lor.”

Lorène Jacquet, Avocat, Fundația Brigitte Bardot, a transmis următoarele mesaje: „Fundația noastră a constatat mai multe nereguli în legătură cu condițiile de transport și faptul că multe controale sunt deficitare și la nivel de încărcare, dar și la nivelul jurnalelor de bord care nu sunt verificate înainte de încăcare. Cât privește controalele, am constatat că nu se verifică sistematic transporturile. Nici măcar în Franța între diferitele autorități nu avem o uniformitate a controalelor. Fundația noastră înțelege foarte bine în ce măsură aceste transporturi sunt incompatibile cu bunăstarea animalelor. Ministrul nostru în 2020 a anunțat măsuri privind transporturi care vizau creșterea controalelor. S-a anunțat și o măsură referitoare la transporturile maritime, adică crearea unui registru privind temperaturile. Însă, declarațiile nu s-au transpus în realitate. Nu se fac suficiente eforturi pentru a susține comerțul cu carcase în loc de animale vii.”

Heinz Osterloh, Asociația germane a transportatorilor de animale vii și carne de vită, a transmis următoarele mesaje: „Noi exportăm animale vii în scop de reproducere. Avem fluxuri importante din Noua Zeelandă, America de Sud. Europa are o pondere mică în acest comerț modial. Exportul de animale vii este o sursă importantă de venit pentru agricultorii europeni. Transporturile sunt bine controlate de veterinarul oficial.”