Tranziția către o economie circulară și rezilientă: o piață unică mai sustenabilă, care acordă putere consumatorului și întreprinderilor europene!

PPECel de al 7-lea plan de acțiune pentru mediu al UE stabilește ca obiectiv pentru 2050 „O viață bună, în limitele planetei noastre”. În pofida progreselor înregistrate în domeniu, care sunt exemplare în lume, suntem încă departe de atingerea obiectivului.
Criza COVID-19 a demonstrat că economiile noastre sunt fragile și se prăbușesc rapid în fața șocurilor bruște.
Recent, în Parlamentul European s-a dezbătut importanța modului de a produce și a consuma în Europa, trecerea la o nouă etapă a pieței unice, în care toate produsele și serviciile să fie echitabile din punct de vedere social, ecologice, asigurarea protecției consumatorilor, astfel încât sustenabilitatea să prevaleze și să ajungem la o economie mai robustă și mai puțin orientată spre consum.

Pro produse sustenabile în Europa
Modelul nostru economic se bazează pe un sistem de supraconsum, care îi încurajează pe producători să favorizeze înlocuirea foarte rapidă a produselor prin obsolescența prematură a acestora. Dezvoltarea unei economii circulare depinde de proiectarea produselor. Planificarea materialelor și proiectarea produsului determină dacă produsul va fi durabil, reparabil și ușor de demontat și reciclat la sfârșitul ciclului său de viață. Consumatorii par să fie pregătiți să se implice în acest demers, dar trebuie depășite multe obstacole: asimetria informațională, reparațiile încă prea scumpe, prea complicate din cauza lipsei pieselor de schimb sau a informațiilor.

Stoparea deteriorării premature a produselor
Scopul este de a favoriza producătorii care concep produse sustenabile și, invers, de a penaliza produsele a căror proiectare este defectuoasă și nesustenabilă. Printre măsurile avute în vedere se numără o gamă de instrumente, de la informarea clară și armonizată a consumatorilor până la sancționarea practicilor comerciale abuzive care constau în scurtarea intenționată a vieții unui produs sau în împiedicarea reparării acestuia. Măsurile combinate trebuie să permită creșterea calității produselor și să insufle consumatorilor încredere în piața unică europeană, acordându-le drepturi în conformitate cu calitățile descrise ale produselor.

Către o cultură a reutilizării
Produsele sustenabile și reparabile pot să rămână pe piață mult timp și să facă obiectul schimburilor comerciale. Încrederea consumatorilor în produsele de mâna a doua trebuie să fie însoțită atât de transparență, cât și de garanții privind starea produselor. Astfel, atașarea garanției de produs, și nu de cumpărător, permite să se beneficieze mai mult timp de protecția de care dispun aceste produse în mod legal. La fel, posibilitatea de a prelungi garanția în caz de reparare contribuie la insuflarea încrederii. Distrugerea prematură a bunurilor nu este compatibilă cu o piață sustenabilă.

Tehnologiile digitale în serviciul unei piețe sustenabile
Tehnologia digitală a revoluționat modalitățile noastre de a comunica, produce și cumpăra. Acum trebuie să redobândim controlul asupra tehnologiei digitale și să o reorientăm către un viitor digital dezirabil pe o piață sustenabilă. În acest scop, prezentarea clară a impactului social și de mediu al tehnologiilor este esențială pentru canalizarea investițiilor și a eforturilor de inovare spre tehnologiile care respectă mediul și oamenii. Utilizarea instrumentelor digitale în serviciul unei piețe sustenabile prin crearea unei baze de date comune și a unui pașaport al produsului va permite o mai bună urmărire a produselor și a componentelor lor de-a lungul lanțului valoric, schimbul de informații între producători și consumatori și consolidarea supravegherii piețelor.

Rolul achizițiilor publice
În consecință, dezvoltarea unei piețe sustenabile impune ca administrațiile publice să devină modele în ceea ce privește sustenabilitatea criteriilor achizițiilor publice, prin introducerea unor criterii de sustenabilitate a produselor, precum și a unui procentaj de reutilizare a produselor de mâna a doua. Acest criteriu de sustenabilitate ar putea include, totodată, favorizarea lanțurilor valorice scurte și a produselor mai locale. IMM-urile generează aproape două treimi din locurile de muncă din sectorul privat european nefinanciar și totuși sunt adesea dezavantajate de normele privind achizițiile publice. Acestea ar trebui să îi favorizeze pe cei care au performanțe bune și inovează sustenabil.

Recunoașterea responsabilității publicității
Îndeosebi piața publicității online a crescut semnificativ de la dezvoltarea internetului. Pentru a crește și mai mult numărul vânzărilor, necesitatea unei publicități din ce în ce mai specifice și personalizate a dus la practici agresive de extracție a datelor personale ale utilizatorilor de internet și de tehnologii digitale. Este mai important ca oricând să se garanteze principiile prevăzute în RGPD, dar și să se reglementeze practicile de extracție sistematică a datelor personale de către profesioniștii din sectorul publicitar.
În acest context, este esențial să se recunoască responsabilitatea sectorului publicitar și să se reglementeze practicile sale. Pentru început, ar trebui să se reglementeze conținuturile, interzicând pretențiile ecologice nefondate, dar și publicitatea pentru produse sau servicii care dăunează sănătății publice sau mediului.