Tranziția regiunilor carbonifere către sustenabilitate trebuie să fie realizată prin măsuri graduale pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă!

PPEÎn cadrul reuniunii Comisiei de Dezvoltare Regională din Parlamentul European, am avut o dezbatere cu privire la Fondul de Tranziție Justă. Mecanismul pentru o tranziție justă este un instrument-cheie creat pentru a se asigura că tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil și că nimeni nu este lăsat în urmă. Fondul aferent acestui mecanism va sprijini investițiile în tranziția către o energie curată, de exemplu în eficiența energetică.

Iată intervenția pe care am avut-o pe marginea acestei propuneri:
Dragi colegi,
Tranziția regiunilor carbonifere către sustenabilitate este un proces evident, având în vedere cantitatea limitată a combustibililor fosili precum și eficiența energetică și durabilitatea acestor resurse.

Cu toate acestea, procesul de tranziție trebuie să ia în considerare trei elemente importante:

 În primul rând, ne aflăm într-o criză sanitara teribilă și nu avem răspunsuri concrete despre modul cum ne vom reveni. Astfel, consider că este necesar să acordăm prioritate măsurilor de revenire din criză, iar celelalte politici ale Uniunii precum Fondul pentru o tranziție justă sau Acordul de mediu trebuie să se adapteze noilor realități după criză.

În al doilea rând, sunt convins că succesul tranziției line stă în capacitatea de a aplica un transfer gradual. Orice măsură dura va avea consecințe însemnate asupra regiunilor în cauză.

 Și în sfârșit, dar cel mai important: experiența a dovedit că de fiecare dată când un segment al industriei este lovit de tendințele economiei globale, următoarea consecință este depopularea masivă a regiunilor afectate. Prin urmare, obiectivul principal al JTF este să se asigure că lucrătorii rămân și se reintegrează profesional în regiunile de tranziție.
Voi încheia împărtășind aprecierile mele colegului raportor pentru munca depusă!

Manolis Kefalogiannis, raportor pe acest proiect, a transmis următoarele idei: „Pandemia a creat o nouă situație, deci trebuie să ne revizuim politica pentru schimbările climatice. Avem o datorie față de noile generații. Avem nevoie de 1,3 miliarde de euro. Scopul e de a avea 100 de miliarde de euro pentru a sprijini regiunile cele mai vulnerabile, impactate. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Fondul de Tranziție Justă este un mecanism foarte important, o oportunitate mai degrabă decât o problemă. Multe profesii riscă să dispară, milioane de cetățeni lucrează în minele carbonifere. Trebuie să creștem bugetul alocat acestei tranziții. În proiectul pe care îl discutăm azi, este sugerat că trebuie identificați bani noi pentru această tranziție și nu luați din alte politici. Ne dorim un sistem de granturi în ce privește neutralitatea climatică.”