Strategia „De la fermă la consumator” va pune bazele unui sistem alimentar durabil!

PPEStrategia „De la fermă la consumator” va pune bazele unui sistem alimentar durabil, îmbunătățind veniturile producătorilor și consolidând competitivitatea UE!

Astăzi am participat la ședința de grup a Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, în cadrul căreia am avut o dezbatere pe marginea strategiei „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic.

Pactul verde european stabilește modalitatea prin care Europa poate deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Strategia „De la fermă la consumator” este un element central al Pactului verde. Aceasta abordează, într-un mod cuprinzător, provocările sistemelor alimentare durabile. Obiectivele UE sunt de a reduce amprenta ecologică și climatică a sistemului alimentar al UE și de a consolida rezistența acestuia, de a asigura securitatea alimentară în condiții de schimbări climatice și de declin al biodiversității, de a conduce o tranziție globală către o durabilitate competitivă de la fermă la consumator și de a explora noi oportunități. Acest lucru înseamnă:

 asigurarea securității alimentare, a nutriției și a sănătății publice – garantarea faptului că fiecare persoană are acces la produse alimentare suficiente, nutritive și durabile, care respectă standarde înalte de siguranță și calitate, sănătatea plantelor și sănătatea și bunăstarea animalelor și care răspund, în același timp, nevoilor și preferințelor alimentare;
 asigurarea faptului că lanțul alimentar, care acoperă producția, transportul, distribuția, comercializarea și consumul de produse alimentare, are un impact neutru sau pozitiv asupra mediului, conservând și refăcând resursele terestre, de apă dulce și marine de care depinde sistemul alimentar; contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la impactul acesteia; protejarea terenurilor, a solului, a apei, a aerului, a sănătății plantelor și a sănătății și bunăstării plantelor; și inversarea declinului biodiversității;
 menținerea accesibilității produselor alimentare, generând, totodată, profituri economice mai echitabile în cadrul lanțului de aprovizionare, astfel încât, în ultimă instanță, alimentele cele mai durabile să devină și cele mai accesibile, stimulând competitivitatea sectorului de aprovizionare al UE, promovând comerțul echitabil, creând noi oportunități de afaceri și asigurând totodată integritatea pieței unice și sănătatea și siguranța la locul de muncă.