Trecerea de la ora de vară la ora de iarnă

Când colegiuitori au decis cu privire la Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la orarul de vară, au plecat de la presupunerea că se vor obține un număr de beneficii. Între timp, dovezile științifice au arătat contrariul, evidențiind nevoia de a reevalua această practică.

La 5 octombrie 2016, Comisarul Bulc a anunțat că serviciile sale vor analiza impactul dispozițiilor actuale. În lumina celor de mai sus, adresăm următoarele întrebări:

1. Care este evaluarea beneficiilor și costurilor acestei practici de a trece de la ora de vară la ora de iarnă, inclusiv dovezi din toate sectoarele următoare: energie, sănătate, agricultură și transport?

2. Care este efectul schimbării de oră asupra sănătății cetățenilor, în special a persoanelor sensibile, cum ar fi copiii și bătrânii?

3. Care este impactul orei de vară asupra competitivității industriei europene, inclusiv asupra prețului și consumului de energie?