UE își intensifică acțiunea pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial!

PPEFermierii, parteneri principali în această luptă!

Amenințările la adresa pădurilor lumii reprezintă una dintre cele mai mari provocări în materie de durabilitate din zilele noastre. Aurul verde nu este inepuizabil. În prezent, pădurile lumii sunt grav amenințate din cauza defrișărilor și a degradării pădurilor, în perioada 1990-2016 înregistrându-se o reducere a suprafeței împădurite de 1,3 milioane de kilometri pătrați.

UE a pus în aplicare o serie de măsuri pentru a aborda provocările legate de defrișări și de degradarea pădurilor. Raportul privind „Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial! ” reprezintă un răspuns al Uniunii la adresa amenințărilor curentă. La avizul pentru acest raport elaborat de Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlametul European, al cărei vicepreședinte sunt, am depus o serie de amendamente esențiale menite să consolideze rolul fermierilor în lupta pentru protejarea pădurilor:

Rolul agriculturii devine tot mai important odată cu creșterea populației mondiale, care impune o creștere a producției alimentare. Prin urmare, consider că toate măsurile viitoare trebuie să abordeze chestiuni precum capacitatea de reacție rapidă în cazul crizelor care pot duce la lipsa alimentelor, prevenirea utilizării nesustenabile a terenurilor și a practicilor de gestiune nesustenabile, adaptarea la dereglările proceselor naturale și atenuarea schimbărilor climatice.

Am insistat asupra instituirii unor forme de sprijin pentru programe de reabilitare a solurilor degradate, improprii agriculturii și reincluderea lor în circuitul forestier sau agricol!

Trebuie promovat consumul de bunuri din surse sustenabile prin introducerea unui sistem de etichetare și certificare a produselor importate în UE care nu contribuie la defrișări și prin integrarea aspectelor ce țin de evitarea defrișărilor în acordurile comerciale semnate de UE și în alte acorduri multilaterale. Am recomandat implementarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele importate în UE în vederea respectării standardelor de calitate și siguranță alimentară și de mediu.

Trebuie realizate progrese semnificative în elaborarea și punerea în practică a unei strategii a UE privind plantele proteice și în asigurarea unei producții considerabile de plante proteice în UE. Se impune încurajarea sistemului de rotație a culturilor, precum și sprijin și orientări pentru agricultorii din zonele propice cultivării tuturor plantelor proteice. Solicit Comisiei să instituie o listă standardizată a plantelor proteice la nivelul tuturor statelor membre!

Este important să fie dezvoltate în continuare sistemele existente, cum ar fi planul de acțiune FLEGT, pentru a permite transferul de cunoștințe și de măsuri educaționale cu scopul de a conștientiza și responzabiliza actorii din țările partenere din afara UE!

Factorii care favorizează defrișările ar trebui tratați într-un cadru de politici al UE, asigurând astfel coerența politicilor legate de păduri, reducând presiunea asupra pădurilor prin crearea unor metode agricole mai inovatoare și mai eficiente pe teritoriul UE și în afara acesteia și reducând, cu ajutorul noilor tehnologii, pierderile alimentare de-a lungul lanțului alimentar.
Atingerea acestor obiective se realizează prin asigurarea accesului facil al fermierilor la finanțare pentru achiziționarea tehnologiilor de ultimă generație pentru agricultura de precizie. Cererea ridicată de produse alimentare trebuie abordată prin intermediul asistenței tehnice, al cooperării între organizațiile agricole și al transferului de cunoștințe!