Un nou cadru de principii etice asociate inteligenței artificiale pentru a proteja valorile cetățenilor, analizat în Comisia JURI!

PPEÎn cadrul comisiei de Afaceri Juridice din Parlamentul European, a avut loc prezentarea propunerii de raport privind Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială. Raportorul acestui proiect, domnuI Ibán García del Blanco, a transmis următoarele idei: „Introducerea masivă a inteligenței artificiale în toate mașinile cu care interacționăm în mediul public, profesional și social o să presupună – presupune deja – un salt tehnologic, comparabil cu impactul presupus de revoluția industrială la vremea sa. Viața noastră nu va mai fi niciodată la fel, se vor produce schimbări foarte substanțiale pe piața forței de muncă, în relația cu autoritățile publice, în relațiile personale și chiar și în mediul nostru casnic, dacă ne gândim la ce consecințe atrage după sine „internetul obiectelor” în toate aparatele de uz casnic.

Orice tehnologie prezintă și avantaje, și riscuri. Și când vorbim de inteligența artificială, vorbim despre beneficii sau riscuri la o scară nemaivăzută, dat fiind potențialul său intrinsec. Dorim să fim deschizători de drumuri, impunând prin lege un prag etic care, pe de o parte, să îi protejeze pe cetățenii europeni de posibilele neplăceri pe care le poate atrage cu sine această dezvoltare tehnologică și, pe de altă parte, să confere valoare adăugată inteligenței artificiale europene, sporind încrederea de care se bucură la nivel mondial. Un prag etic în acord cu principiile și valorile noastre europene, astfel cum se reflectă în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în concordanță, de asemenea, cu proiectul nostru civilizator. O legislație inspirată de o abordare umanistă a dezvoltării tehnologice, care pune oamenii în centrul preocupărilor. O reglementare care să nu se aplice doar inteligenței artificiale dezvoltate în Europa, ci care să presupună un imperativ normativ riguros pentru oricine intenționează să își desfășoare activitatea în Uniune. Noi, puterile democratice, vom avea grijă ca marile și micile decizii, luate cu ajutorul tehnologiilor IA, să nu fie rezultatul unor formule matematice ermetice și inaccesibile. Inteligibilitatea, transparența, răspunderea legală și responsabilitatea vor fi elemente indispensabile ale inteligenței artificiale care se va dezvolta și va funcționa în Uniunea Europeană.
În definitiv, Uniunea Europeană își dorește să fie un spațiu în care să se păstreze echilibrul necesar între ocrotirea drepturilor cetățenești și consolidarea dezvoltării tehnologice.”

Didier Geoffroy, raportor din umbră din partea Grupului PPE, a transmis faptul că: „Inteligența artificială este un domeniu foarte complex. Setarea acestor norme de principii etice va fi dificil de implementat la nivel uniform în statele membre. Europa trebuie să fie implicată în progresul tehnologic cu privire la inteligența artificială. În ceea ce privește ideea privind crearea de noi autorități, noi agenții, nu trebuie să fie un scop în sine, ci o metodă.”