Uniunea Europeană trebuie să accelereze progresele în sectorul combaterii rezistenței la antimicrobiene!

PPERezistența la antimicrobiene este una dintre principalele mari amenințări la nivel european și global. Potrivit însă unui raport recent al Curții de Conturi Europene, combaterea la nivelul UE a „bacteriilor multirezistente”, în special a bacteriilor care au devenit rezistente la antibiotice, a înregistrat puține progrese până în prezent. Cu toate că acțiunile întreprinse de UE au condus la unele progrese, în special în ceea ce privește sănătatea animală, există puține dovezi care să ateste faptul că impactul rezistenței la antimicrobiene (RAM) asupra sănătății s-a redus. Curtea arată însă că există potențial pentru realizarea mai multor sinergii care să sprijine combaterea RAM, prin investiții țintite și rentabile. De asemenea, aceasta evidențiază unele lacune la nivelul monitorizării progreselor și al supravegherii infecțiilor asociate asistenței medicale, ceea ce este probabil să încetinească acțiunile de combatere a RAM. Având în vedere aceste aspecte, am solicitat Comisiei Europene, în baza procedurilor parlamentare de care dispun, să îmi comunice care sunt măsurile pe care le va lua instituția astfel încât să se realizeze progrese semnificative în dezvoltarea de noi clase de antimicrobiene și în procesul de combatere a rezistenței la antimicrobiene.

Vă voi reda răspunsul Comisiei de îndată ce îl voi primi.