Utilizarea în siguranță a sistemelor aeronautice pilotate de la distanță (RPAS) în domeniul aviației civile

Dronele sau sistemele de aeronave pilotate de la distanță (remotely piloted aircraft systems – RPAS) reprezintă un subiect de interes care ne preocupă și căruia trebuie să îi acordăm un interes sporit.

Sunt de acord că utilizarea dronelor prezintă beneficii precum o reală șansă de stimulare a creării locurilor de muncă, precum și o sursă de inovare și de creștere economică pentru anii următori însă trebuie să avem în vedere provocările acestor tipuri de aeronave pilotate de la distanță. Este vorba de siguranță, de securitate și de respectarea drepturilor cetățenilor, aspecte ce trebuie soluționate înainte ca dronele civile să poată fi utilizate la scară largă în Uniunea Europeană.

Am votat în favoarea raportului referitor la utilizarea în siguranță a sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (SAPD) în domeniul aviației civile deoarece, la fel ca și raportorul, mă declar în favoarea lor și le recunosc avantajele însă consider că sunt absolut necesare o serie de politici adecvate, care să protejeze viața privată și să asigure protecția datelor.