Utilizarea rațională a resurselor, o obligație a fiecăruia dintre noi pentru protejarea generațiilor următoare!

PPEResursele naturale pe care le oferă planeta pentru anul 2019 sunt deja epuizate. Din păcate, dacă vom continua să utilizăm resursele în ritmul actual, până în anul 2015 vom avea nevoie de două planete. Conform ONG-ului Global Footprint Network, oamenii traiesc de-acum „pe datorie”. Pentru a readuce „ziua depășirii resurselor” la data de 31 de decembrie, „principala pârghie de acțiune vizează emisiile noastre de gaze cu efect de sera, care ar reprezenta 60% din amprenta noastră ecologica mondiala”, a precizat WWF.

Europa 2020, strategia de creștere a UE, vizează transformarea Uniunii Europene într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Unul dintre elementele de bază ale acestei inițiative este Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic. Aceasta arată drumul către o economie mai durabilă, cu inițiative politice al căror scop este stimularea inovării pentru obținerea de beneficii economice și de mediu, pe termen scurt și lung.

Tehnologiile ecologice și energia regenerabilă, industriile ecologice și reciclarea reprezintă elemente cheie pentru reducerea dependenței de resurse. Pentru perioada de finanțare 2014-2020, normele privind Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) au solicitat statelor membre, pentru prima dată, să aloce pentru economia cu emisii reduse de dioxid de carbon o cotă minimă obligatorie din fondurile disponibile. Statele membre trebuie să eficientizeze fondurile europene în vederea obținerii unor rezultate imediate în ce privește gestionarea durabilă a resurselor. Avem o singură planetă și o misiune comună: protejarea ei pentru generațiile următoare!