Victor Ponta, nepăsător faţă de cetăţenii care au credite în franci elveţieni- soluţia se regăseşte în articolul 1271 din Codul Civil

  În calitate de jurist, i-am atras atenţia lui Victor Ponta că problema creditelor în franci elveţieni poate să fie rezolvată foarte uşor prin crearea cadrului legal care să permită unui judecător independent să verifice incidenţa articolului 1271 din Codul Civil asupra contractelor încheiate între creditori şi bănci.

Asistăm în spaţiul public la o dezbatere furtunoasă legată de creditele în franci elveţieni. Din păcate însă, primul ministru, Victor Ponta, nu a făcut un minim efort în vederea rezolvării acestei problemele şi anume acela de a studia Articolul 1271 din Codul Civil, care reglementează teoria impreviziunii în executarea contractelor:

Cod Civil, Art. 1271- Impreviziunea

(1) Părţile sunt ţinute să îşi execute obligaţiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă, fie datorită creşterii costurilor executării propriei obligaţii, fie datorită scăderii valorii contraprestaţiei.

(2) Cu toate acestea, dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepţionale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligaţiei, instanţa poate să dispună:

  1. a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părţi pierderile şi beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor;
  2. b) încetarea contractului, la momentul şi în condiţiile pe care le stabileşte.

(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile numai dacă:

  1. a) schimbarea împrejurărilor a intervenit după încheierea contractului;
  2. b) schimbarea împrejurărilor, precum şi întinderea acesteia nu au fost şi nici nu puteau fi avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului;
  3. c) debitorul nu şi-a asumat riscul schimbării împrejurărilor şi nici nu putea fi în mod rezonabil considerat că şi-ar fi asumat acest risc;
  4. d) debitorul a încercat, într-un termen rezonabil şi cu bună-credinţă, negocierea adaptării rezonabile şi echitabile a contractului.”

Cu ocazia dezbaterii şi adoptării Codului Civil, tocmai astfel de situaţii s-au avut în vedere. Îi solicit aşadar lui Victor Ponta să adopte o Ordonanţă de Urgenţă care să regalementeze o procedură simplificată, în care să se permită judecarea în regim de urgenţă a contractelor în franci elveţieni, astfel încât să poată aprecia incidenţa articolului 1271 din Codul Civil. Altfel, Victor Ponta se transformă în avocatul băncilor. Adică, în avocatul diavolului!

Nu este nevoie de un doctorat pentru a înţelege incidenţa acestui articol în rezolvarea contractelor de credite în franci elveţieni.