Viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației

Companiile aeriene europene se cofruntă cu o serie de provocări privind competivitatea, începând cu 2012, fiind necesară reducerea a 20.000 de locuri de muncă din cadrul companiilor. Aceste instituții au avut un aport considerabil la PIB-ul Uniunii Euroene de peste 2,4% în 2012, creând 2,6 milioane de locuri de muncă. Industria aeronautică are o contibuție remarcabilă în ceea ce privește creșterea economică și ocuparea forței de muncă, generând cifre importante de afaceri.

Însă, la momentul actual, această industrie necesită politici active pentru a susține și dezvolta domeniul aeronautic, mai ales având în vedere reglementările juridice și financiare care au sporit povara suportată de sectorul aviatic, reglementări ce au ținut de limitarea orelor de funcționare, de nivelul taxelor și impozitelor naționale,dar și de extinderea drepturilor pasagerilor.

Este nevoie de măsuri specifice care să susțină industia aviatică, să fie asigurate condiții de concurență, precum și o îmbunătățire a competitivității sectorului și o consolidarea a transparenței financiare.

M-am exprimat favorabil pentru Raportul privind viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației deoarece se impune o strategie pe termen lung pentru sectorul aviației prin care să fie aduse măsuri de impulsionare a acestui sector și de optimizare a competitivității sectorului.