Vom continua să sprijinim sectorul agricol să funcționeze eficient!

PPE Vom continua să sprijinim sectorul agricol să funcționeze eficient, să aducem pe masa cetățenilor noștri produse de calitatate și la prețuri accesibile și să garantăm securitatea alimentară la nivelul întregii UE!

În cadrul ședinței Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlemantului European, care a avut loc prin sistem de videoconferință, am avut un schimb de opinii cu domnul Comisar Janusz Wojciechowski, responsabil de agricultură, privind consecințele COVID-19 asupra sectorului agricol dar și pe alte teme de actualitate.
În cadrul intervenției sale, domnul Comisar ne-a transmis și dificultățile cu care se confruntă sectorul viti-vinicol precum și cel de legume și fructe dar și măsurile pe care Comisia le va implementa astfel încât agricultorii să fie sprijiniți, pentru a le menține veniturile și pentru a le permite să ne asigure în continuare siguranța alimentară.
Vă redau în cele ce urmează intervenșia Comisarului Wojciechowski pe acest subiect:
„Mulțumesc domnule președinte pentru invitație. Sunt câteva propuneri pe care Comisia le-a adoptat în urmă cu câteva zile legat de sectorul agricol și aceste măsuri sunt luate în urma ședinței pe care am avut-o în data de 15 aprilie și aș dori să vă mulțumesc pentru propunerile importante pe care le-ați formulat.
În mod excepțional avem probleme în anumite sectoare, pentru fructe și legume de exemplu. Sunt probleme întâlnite în toate statele membre, cu planificarea și executarea programelor organizațiilor și asociațiilor de producători. Organizațiile se confruntă cu probleme financiare și de numerar, provocate perturbarea lanțului de aprovizionare și de închiderea anumitor piețe și la nivel angro și au probleme în materie de recoltare a culturilor. Toate acestea afectează punerea în aplicare a programelor operaționale nu doar în 2020 dar și în anii următori. De asemenea, este afectată capacitatea lor de a introduce măsuri țintind piața privind efectele crizei.
Sectorul vitivinicol a fost afectat de sancțiunile din SUA. Se confruntă deja cu aceleași probleme legate de COvid-19 ca și sectorul fructelor și legumelor. S-au închis restaurante și baruri, magazine de desfacere, turism nu mai există, deci există un impact sever asupra producției de vin la nivelul UE. Exporturile de vin sunt de asemenea afectate, principatele piețe fiind SUA și ASIA care sunt greu accesibile. Sunt probleme cu forța de muncă, probleme logistice, care se adaugă la situația deja dificilă. Beneficiarii din UE care primesc sprijin au probleme în a-și desfășura acțiunile. Atât pentru sectorul viti-vinicol cât și pentru sectorul de fructe și legume, Comisia își va adapta cadrul juridic actual pentru a oferi mai multe instrumente. Măsurile Comisiei vor reacționa la problemele de gestiune cu care se confruntă beneficiarii și administrațiile naționale. Le va permite să țintească mai bine resurselor existente pentru a face față efectelor epidemiei de Covid-19. Vom pune la dispoziție fonduri pentru a face față epidemiei. Sunt fonduri care altfel ar fi pierdute pentru agricultorii de viță de vie și de fructe și legume. Nu voi numi toate ci doar câteva elemente cheie pentru fructe și legume pentru 2020. Flexibilitatea pentru asociațiile de producători în gestionarea programelor operaționale, inclusiv posibilitatea de a suspenda și modifica aceste programe.
Flexibilitatea acordată statelor membre pentru a-și modifica strategiile naționale, inclusiv derogări de la procentajele maxime pentru fondul operațional, care poate fi cheltuit pe măsuri individuale. Acest lucru le va permite asociațiilor de producători să redirecționeze fondul operațional către măsuri și acțiuni care vizează efectele pe piață ale Covid-19. Posibilitatea de a cheltui mai mult de o treime din cheltuieli, conform programului operațional pentru prevenirea crizei și măsuri de management pentru a face față perturbărilor de pe piață. Posibilitatea de a avea fonduri eligibile nerecuperabile, inclusiv pentru măsurile de mediu în unele programe operaționale până la sfârșitul anului 2020, atenuarea sancțiunilor administrative în caz de nereguli, inclusiv nerespectarea termenelor.
Elementele cheie pentru sectorul viti-vinicol sunt:
– Includerea a două măsuri noi, conform programelor de sprijin în sector
– Distilarea în condiții de criză
– Ajutoare pentru stocare în momente de criză
– Flexibilitate în ceea ce privește termenele pentru recolta în verde și posibilitatea de a o desfășura parțial numai la exploatație
– Creșterea ratei de finanțare din partea UE pentru toate măsurile
– Posibilitatea ca beneficiarii să își modifice operațiunile fără pre-aprobare, să își schimbe obiectivele operațiunilor.
Există de asemenea ca statele membre să schimbe programele de sprijin în sectorul viti-vinicol mai mult de 2 ori în 2020 astfel încât să se poată alege și ținti măsurile cât mai bine pentru a se face față crizei Covid-19.
Prelungirea validității autorizațiilor de plantare care expiră în 2020 și a termenului limită pentru desțelenirea terenurilor, conform planului de replantare anticipată, dacă termenul expiră în 2020. Posibilitatea de a renunța la autorizația de plantare care expiră în 2020, fără a suporta sancțiuni.
În ceea ce privește originea și nivelul de sprijin pentru distilarea în condiții de criză, stocarea privată, și măsurile de recoltare în verde, vă asigur că propunerea noastră garantează că un beneficiar poate să primească atât ajutor pentru stocare în momente de criză cât și ajutor pentru distilare pentru diferite loturi de vin. Există mai multă flexibilitate pentru programele apicole și școlare. Urmează măsurile de stabilizare a pieței de către agricultori pentru lapte, cartofii și făina. Pentru aceste sectoare, Comisia va permite anumite derogări de la reguli de concurență a UE pentru o perioadă limitată de 6 luni. Aceste sectoare au fost afectate în mod deosebit de tare de această criză. Am văzut o scădere cu peste 80% a cererii pentru flori. Vom permite agricultorilor și asociațiilor să ia anumite măsuri de stabilizare a pieței împreună, măsuri care sunt necesare pentru a remedia dezechilibrele majore de pe piață. Avem nevoie de certitudine juridică pentru a le lua. Măsurile propuse vor primi soluții comune. Aceste măsuri includ planificarea producției pentru toate sectoarele, chiar dacă anterior era doar pentru lapte, însă pentru unele sectoare unde aceste măsuri sunt necesare, retragerea pe piață, promovarea comună sau stocarea sunt de asemenea permise. Agricultorii pot hotărâ dacă toate sau doar o parte dintre măsuri sunt bune pentru ei. Utilizarea acestor măsuri vor fi comunicate autorităților competente din statele membre și autoritățile pentru concurență. Vom supraveghea îndeaproape acest aspect. În legătură cu finanțarea, știți că bugetarea este foarte dificilă și avem încredere că pachetul transmite mesajul corect sectorului și arată că Comisia sprijină în continuare agricultorii din sectorul agri-alimentar. În concluzie, măsurile propuse vor ajuta piața și în general au fost foarte bine primite și de părțile interesate. De exemplu, statele membre au prezentat avize pozitive privind regulamentele emise de Comisie. Ele vor ajuta sectorul să continue să funcționeze eficient, aducând alimente pe masa cetățenilor noștri și garantând securitatea alimentară.”