Accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave

Raportul referitor la Sistemul de informații privind vizele a instituit VIS ca sistem de schimb de date privind vizele între statele membre. Scopul instituirii acestui sistem este de a îmbunătăţi metodele de punere în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor şi de a contribui la consolidarea securităţii interne şi la lupta împotriva terorismului, în condiţii clar definite şi supravegheate. Astfel, această inițiativă este un punct cheie în cadrul politicilor Uniunii Europenede stabilire a unui spaţiu de justiţie, libertate şi securitate.

Un alt argument în favoarea acestui sistem este necesitatea ca serviciile competente să aibă la dispoziţie cele mai cuprinzătoare şi actuale informaţii în domeniile lor de competenţă în lupta împotriva terorismului şi împotriva altor infracţiuni grave. Așadar, este importantă desemnarea autorităților competente ale statelor membre de a fi autorizate să acceseze VIS în scopuri specific pentru a preveni, detecta și investiga infracțiunile teroriste.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider că este esențial să existe politici clare care să contribuie la consolidarea securităţii interne şi la lupta împotriva terorismului.