Acord de cooperare cu Marocul privind un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) de uz civil

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană, statele sale membre și Regatul Maroc.

Acordul consolidează cooperarea statelor membre cu Regatul Maroc în domeniul navigației prin satelit și pune în aplicare o serie de elemente ale programelor europene de radionavigație prin satelit.

Faptul că acest acord va dezvolta cercetarea științifică și producția industrială fără a avea implicații financiare asupra bugetului UE va consolida activitățile comune în aceste sectoare în beneficiul cetățenilor și al Comunității Europene.