Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare UE-Vietnam (protocol pentru a se ține seama de aderarea Croației)

Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam are ca scop stabilirea unui parteneriat bazat pe interese comune și pe principii precum egalitatea, respectul reciproc, statul de drept și drepturile omului. Republica Socialistă Vietnam s-a dovedit un partener sigur, stabil, care a dat dovadă în ultimele decenii de o orientare pro-europeană, angajându-se într—un mod activ la sprijinirea statelor membre.

Obiectivele acestui Acord au în vedere promovarea dezvoltării umane și sociale, promovarea reformelor instituționale și a dezvoltării sustenabile, promovarea gestionării durabile și a regenerării mediului, precum și a celor mai bune practici în acest domeniu și a conservării resurselor naturale, prevenirea și abordarea consecințelor schimbărilor climatice, sprijinirea politicilor și instrumentelor care urmăresc integrarea progresivă în economia și comerțul mondial.

Includerea Croației ca parte contractantă la acord reafirmă importanța strategică majoră pe care o are Republica Vietnam în calitate de partener al Uniunii și impactul pozitiv pe care un astfel de acord îl aduce pe plan economic și social, dar și în domenii precum comerțul, drepturile omului, migrația, securitatea regională, energia, știința și tehnologia.