Acordul de asociere UE-Georgia: mecanismul de prevenire a eludării

Între Uniunea Europeană și Georgia se aplică din septembrie 2014 un regim comercial preferențial ambițios, cunoscut ca zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA), acord care a fost negociat urmând aceeași abordare ca în cadrul negocierilor desfășurate simultan cu alte țări din regiune.

În prezent, UE este principalul partener comercial al Georgiei. 27,2% din schimburile comerciale ale Georgiei se desfășoară cu UE, schimburile comerciale cu Turcia și Azerbaidjan fiind pe locurile 2 și, respectiv, 3. Pe de altă parte, comerțul cu Georgia reprezintă 0,1% din schimburile comerciale totale ale UE, cu o valoare totală de 2,6 miliarde EUR în 2014.

Remarc faptul că mecanismul antieludare prevede posibilitatea de a reintroduce taxa vamală aplicabilă NCMF (adică aplicabilă națiunii celei mai favorizate), atunci când importurile de anumite produse agricole și produse agricole prelucrate originare din Georgia depășesc un prag dat (media anuală a volumului de importuri) fără o justificare corespunzătoare cu privire la originea exactă a acestora, susținând o astfel de abordare.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece acesta stabilește procedurile pentru a garanta aplicarea efectivă a acordului, astfel încât să se prevină un posibil impact negativ asupra pieței Uniunii.