Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerțul bilateral cu textile (rezoluţie)

Protocolul de modificare a Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte are în vedere extinderea prevederilor Acordului de parteneriat și cooperare la comerțul bilateral cu textile. Astfel, acest protocol presupune includerea produselor textile în Acordul de parteneriat și cooperare încheiat între Uzbekistan și Uniunea Europeană.

Situația drepturilor omului a înregistrat o îmbunătățire vizibilă în ceea ce privește folosirea muncii copiilor și a muncii forțate la recoltarea anuală a bumbacului în Uzbekistan. Conform raportului Organizației Internaționale a Muncii aferent anului 2015, munca copiilor la recoltarea bumbacului a fost abolită, iar în ceea ce privește munca forțată în rândul adulților s-au realizat o serie de progrese și s-au luat măsuri corespunzătoare pentru a o eradica.

Salut eforturile depuse în vederea respectării drepturilor omului și abolirii muncii copiilor și muncii forțate. Sectorul de textile este principalul domeniu de schimburi comerciale între Uniune și Uzbekistan, drept urmare consider că această rezoluție este una oportună în vederea extinderii și consolidării relațiilor dintre cei doi parteneri, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestei propuneri de rezoluție