Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile

Protocolul de modificare a Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte are în vedere extinderea prevederilor Acordului de parteneriat și cooperare la comerțul bilateral cu textile. Astfel, acest protocol presupune includerea produselor textile în Acordul de parteneriat și cooperare încheiat între Uzbekistan și Uniunea Europeană.

Schimburile comerciale cu bunuri se vor aplica și pentru produsele textile, ceea ce implică schimburi comerciale fără restricții cantitative, respectarea principiului liberei circulații, schimburi comerciale la prețurile pieței, o clauză de salvgardare și interdicții sau limitări ale importurilor și exporturilor din motive de interes public sau securitate publică.

Situația drepturilor omului a înregistrat o îmbunătățire vizibilă în ceea ce privește folosirea muncii copiilor și a muncii forțate la recoltarea anuală a bumbacului în Uzbekistan. Conform raportului Organizației Internaționale a Muncii aferent anului 2015, munca copiilor la recoltarea bumbacului a fost abolită, iar în ceea ce privește munca forțată în rândul adulților s-au realizat o serie de progrese și s-au luat măsuri corespunzătoare pentru a o eradica, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestui proiect.