Acordul dintre UE și Islanda cu privire la participarea Islandei în cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto

Am votat în favoarea recomandării cu privire la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte, privind participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto.

Acest acord stabilește condițiile care reglementează participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor de către Uniune, statele sale membre și Islanda. Această țară participă la îndeplinirea în comun a angajamentelor pe aceeași bază ca și cea a statelor membre UE.

Consider că participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor pentru cea de a doua perioadă din cadrul Protocolului de la Kyoto va avea un impact vizibil și va transmite un semnal puternic în ceea ce privește eforturile europene coordonate, precum și implicarea în vederea soluționării problemelor existente la nivelul schimbărilor climatice.