Acordul UE-Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Acordul privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere reprezintă o consolidare a parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Republica Columbia, constituind un progres în direcția adâncirii relațiilor economice și culturale și de intensificare a dialogului politic pe diverse teme, inclusiv drepturile omului și libertățile fundamentale.

Acordul prevede un regim de deplasare fără obligația de a deține viză în beneficiul cetățenilor Uniunii și al resortisanților din Republica Columbia care călătoresc pe teritoriul celeilalte părți contractante, fiind incluse toate categoriile de persoane.

În ceea ce privește preocupările legate de migrația ilegală, încrederea în solicitanții de viză din Columbia a crescut având în vedere că prezenta anumite riscuri legate de migrația neregulamentară, înregistrându-se un nivel scăzut al ratei de refuz al vizelor (4,3%). Drept urmare, această republică nu reprezintă nicio amenințare din perspectiva mobilității și a securității publice.

De asemenea, acordul prevede intensificarea cooperării privind migrația neregulamentară în care UE și Columbia își reiterează angajamentul în ceea ce privește readmisia propriilor migranți în situație neregulamentară.

M-am exprimat în favoarea acestui acord deoarece consider că este un parteneriat ce aduce avantaje ambelor părți, contribuind la extinderea drepturilor de liberă circulație atât în beneficiul cetățenilor Uniunii, cât și al resortisanților din Republica Columbia.