Acordul UE-Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Acordul privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere reprezintă o consolidare a parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Republica Palau, constituind un progres în direcția adâncirii relațiilor economice și culturale și de intensificare a dialogului politic pe diverse teme, inclusiv drepturile omului și libertățile fundamentale.

Acest acord va avea un impact pozitiv în ceea ce privește turismul, precum și facilitarea investițiilor. Trebuie remarcat faptul că economia republicii Palau se axează pe sectorul serviciilor, având un sector turistic efervescent, iar acest acord va favoriza susținerea sectoarelor economice.

În ceea ce privește preocupările legate de migrația ilegală, încrederea în solicitanții de viză din Palau este ridicată, înregistrându-se un nivel scăzut al ratei de refuz al vizelor, drept urmare, această republică nu reprezintă nicio amenințare din perspectiva mobilității și a securității publice.

M-am exprimat în favoarea acestui acord deoarece consider că este un parteneriat ce aduce avantaje ambelor părți, contribuind la extinderea drepturilor de liberă circulație atât în beneficiul cetățenilor Uniunii, cât și al resortisanților Republicii Palau.