Acordul UE-Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Acordul privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere reprezintă o consolidare a parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Regatul Tonga, constituind un progres în direcția adâncirii relațiilor economice și culturale și de intensificare a dialogului politic pe diverse teme, inclusiv drepturile omului și libertățile fundamentale.

Acest acord va avea un impact pozitiv în ceea ce privește principalele sectoare economice, facilitând investițiile și favorizând mobilitatea antreprenorilor. Acordul prevede un regim de deplasare fără obligația de a deține viză în beneficiul cetățenilor Uniunii și al resortisanților Regatului Tonga care călătoresc pe teritoriul celeilalte părți contractante, fiind incluse toate categoriile de persoane.

În ceea ce privește preocupările legate de migrația ilegală, încrederea în solicitanții de viză din Tonga este ridicată, înregistrându-se un nivel scăzut al ratei de refuz al vizelor, drept urmare, acest regat nu reprezintă nicio amenințare din perspectiva mobilității și a securității publice.

M-am exprimat în favoarea acestui acord deoarece consider că este un parteneriat ce aduce avantaje ambelor părți, contribuind la extinderea drepturilor de liberă circulație atât în beneficiul cetățenilor Uniunii, cât și al resortisanților Regatul Tonga.