Aderarea Republicii Peru la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii reprezintă unul dintre instrumentele principale de promovare a drepturilor copilului. Convenția instituie un sistem de cooperare între autoritățile centrale, având ca obiect soluționarea cazurilor de răpire internațională de copii. Aceste cazuri apar cu precădere în situațiile în care părinții provin din state diferite, state care nu au consolidat un parteneriat de cooperare. Drept urmare, se creează o vulnerabilitate care favorizează acțiunile ilicite de obținere a încredințării copiilor. Astfel, Convenția de la Haga are scopul de a soluționa astfel de spețe la nivel internațional, fiind prevăzut un sistem care asigură înapoierea imediată a copiilor deplasați sau reținuți ilicit.

Aderarea Republicii Peru la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii este o acțiune pe care o consider oportună, dat fiind numărul considerabil de cetățeni ai Uniunii de origine peruană care vor putea fi protejați împotriva răpirii copiilor. M-am exprimat în favoarea aderării Republicii Peru la Convenția de la Haga, deoarece consider esențial ca prevenirea răpirii copiilor să rămână o prioritate pentru Uniunea Europeană și statele terțe.