Adoptarea modificării de la Doha a Protocolului de la Kyoto

Schimbările climatice reprezintă una din cele mai importante provocări cu care omenirea se confruntă și necesită o abordare responsabilă, precum și întreprinderea de acțiuni concrete la nivel global, național și regional. Creșterea temperaturilor, secetele, inundațiile și topirea ghețarilor sunt fenomene din ce în ce mai dese, care confirmă existența schimbărilor la nivel climatic.

De mai mulți ani, Uniunea Europeană este angajată în lupta împotriva schimbărilor climatice, atât la nivel intern, cât și la nivel internațional, ceea ce face din aceasta una din prioritățile UE.

În acest context, Protocolul de la Kyoto încheiat în anul 1997, prin care Uniunea Europeană și statele sale membre au avut responsabilitatea comună de a îndeplini, în perioada 2008-2012, angajamentul de reducere a emisiilor lor colective de gaze cu efect de seră (GES) cu 8 % față de nivelurile din 1990. A fost un instrument eficient utilizat de către UE.

Ținând cont de problemele pe care le implică schimbările climatice și demersurile care trebuie continuate în vederea protecției mediului, salut faptul că se dorește stabilirea unei a doua perioade de angajament în cadrul Protocolului de la Kyoto deoarece acest fapt ajută la eliminarea riscurilor pentru întreaga populație prezente și viitoare a planetei.