Anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

Chiar dacă au trecut câțiva ani de la criza economică care a afectat toate statele lumii, aceasta încă mai exercită o presiune asupra economiilor naționale. Statele membre UE sunt nevoite să ia măsuri de austeritate pentru a-și echilibra bugetele, fiind necesară punerea în aplicare a fondurilor structurale și de investiție europene. Aceste fonduri sunt necesare în condițiile în care bugetele naționale se află sub presiune, iar țările întâmpină probleme în găsirea fondurilor suficiente pentru cofinanțarea proiectelor din cadrul politicii regionale.

Modificarea cuantumului plăților ar putea fi foarte benefică statelor care se confruntă cu dificultăți economice, modificare care implică o creștere temporară a creditelor de plată.

Am acordat un vot favorabil raportului privind anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară deoarece consider că este necesar ca UE să vină în ajutorul tuturor statelor membre care se confruntă cu instabilitate financiară, fapt benefic în primul rând pentru statele care necesită aceste credite, dar, nu în ultimul rând, este benefic pentru UE.