Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol

Pierderi de milioane de euro din bugetul UE indică amploarea fraudei din sistemul vamal. Aceste pierderi ne arată nevoia imediată de adoptare la nivel național și european a unor mecanisme de prevenire și de detectare mai eficiente tocmai pentru a reduce riscurile de fraudă.

Consider că trebuie să ne concetrăm asupra simplificării și accelerării mecanismelor de combaterea a fraudei într-un mod prin care să evităm birocrația inutilă și repetitivă. Toate acestea pot conduce la consolidarea pieței interne și a produselor care circulă în cadrul acesteia, garantând astfel consumatorilor un nivel mai ridicat de protecție.

De asemenea, în vederea eficientizării acțiunilor este nevoie de o comunicare permanentă între autoritațile vamale ale fiecărui Stat Membru, precum și o comunicare a acestora cu Comisia Europeană pentru a proteja interesele financiare si economice ale UE.

Am votat în favoarea Raportului cu privire la aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol deoarece consider ca inițiativa CE de modificare a prezentului regulament vine în sprijinul modificărilor aduse de Noul Cod Vamal prin care se dorește simplificarea și aplicarea uniformă a legislației vamale, facilitarea procedurilor de vămuire, care vor fi informatizate integral și vor oferi simplificări maxime, precum și îmbunătățirea controalelor vamale.