Aprovizionarea cu apă a comunităților urbane

România face parte din categoria țărilor europene dezavantajate în ceea ce privește resursele de apă, reprezentate de apele de profunzime (14%) și de apele de suprafață (86%). Deși apele de suprafață sunt inferioare calitativ apelor de profunzime, acestea sunt preferate pentru tratarea în scop potabil deoarece se găsesc în cantități mari. Indiferent de scopul în care este utilizată apa (în scop potabil, în industria alimentară ș.a.m.d.), deteriorarea continuă a surselor de apă presupune încercarea de a menține calitatea acesteia, în special în zonele urbane și acolo unde există multiple surse de poluare.

Există instrumente la îndemâna Comisiei prin care să determine România să dezvolte aplicarea unui management integrat de mediu care să prevină și să combată poluarea apei, precum și să îmbunătățească calitatea acesteia?