Ariile protejate din România ar putea genera venituri de 70 de milioane de euro

Ariile naturale protejate înființate în țara noastră, inclusiv siturile Natura 2000 — arii naturale protejate de interes European — reprezintă 23% din suprafața țării, iar din acest areal pădurile reprezintă 45% din fondul forestier național. Un raport al Facultății de Silvicultură Transilvania din Brașov afirmă că sistemul de arii protejate generează valori substanțiale pentru economia României, iar veniturile estimate a se realiza numai din turism și activități recreaționale sau alte utilizări ale terenurilor și resurselor, pot ajunge la aproape 70 de milioane de euro. La ora actuală, Romsilva cheltuiește 16 milioane lei anual din bugetul propriu pentru activități curente în ariile protejate, însă mult mai puțini bani sau aproape deloc pe investiții. Fondurile europene ajută în special pentru dotări, informare și promovare și mai puțin pentru dezvoltarea turismului în zonă.

În condițiile în care instituirea acestor arii protejate a limitat drastic posibilitățile de exploatare clasică a unor active (terenuri, păduri, luciu de apă) blocând realizarea de plusvaloare a producătorilor agricoli sau firme, are în vedere Comisia realizarea unor programe de finanțare europeană pentru investiții în astfel de zone?