Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe

Dreptul de autor și proprietatea intelectuală au fost și vor fi una din prioritățile Uniunii Europene, evoluția societății umane având ca fundament creativitatea și inventivitatea.

Industriile de profil contribuie cu aproximativ 38,6 % la produsul intern al Uniunii Europene, iar apărarea acestor drepturi are ca scop promovarea capacității oamenilor de a crea concepte și valori care duc la dezvoltarea economică a societății și la creșterea numărului locurilor de muncă.

Europa însăși este atractivă pentru investitori datorită cadrului legislativ care păstrează și promovează drepturile de proprietate intelectuală. Salut și încurajez orice demers inițiat la nivelul Uniunii Europene și venit în acest sens. Susțin instituirea unui cadru funcțional simplificat, prin stabilirea clară a atribuțiilor celor două entități pentru eficientizarea activității și utilizarea responsabilă a capitalului uman și material și, nu în ultimul rând, pentru reducerea costurilor inutile.

Am votat în favoarea raportului referitor la armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe. Am convingerea că atât Parlamentul, cât și Comisia vor susține în continuare armonizarea progresivă a acestui sector.